top of page

Støtt oss i vårt arbeid

For å realisere visjonen om et bredere tilbud for fedmerammede i Norge, trenger vi både faglig, politisk og økonomisk støtte. Siden SORFO er en ideell organisasjon, vil hvert enkelt økonomisk bidrag gå uavkortet til videreutvikling av konseptet og utformingen av tilbudene. Gjennom å støtte SORFO, hjelper du oss med å legge til rette for fremtidig forebyggende arbeid mot fedme og overvekt hos barn, ungdom og voksne. Hvis du er opptatt av et spesielt tema, tilbud eller en hjertesak, send oss gjerne en mail om det under "Kontakt" i hovedmenyen.

 

Sammen kan vi innfri ønsket om et lettere liv for mange!

Vipps-nr: 987654       Kontonr: 1506 805 2812

Bilde1.png
Bilde2.png
bottom of page