top of page

Pilotprosjekt - Støttegruppe

SORFO har som ambisjon å gjennomføre et pilotprosjekt

 

Varighet av prosjektet:   2-3 måneder

Møtefrekvens:    1 gang per uke, eller hver 14 dag

Varighet av møter:    Ca. 2 timer (inklusive pause)

Antall deltakere i hver gruppe:    6-8 deltakere

Sted for møter:    Ikke stedfestet

Målgruppe:    Personer med en BMI (KMI) på over 30 (se BMI-kalkulator på nett)

Gruppesammensetninger:    Forbeholdt grad av interesse, vil gruppene bli sammensatt basert på felles nevnere (f.eks. vektklasse, kjønn, alder).

Veiledere av prosjektet:    Kine Pretorius (prosjektleder/veileder) og Annica Fosli (veileder)

Deltakelse:    Gratis, frivillig, og uten bindende påmelding

Prosjektleders bakgrunn og kompetanse

Kine Pretorius er utdannet barnevernspedagog og sexolog, og har lang egenerfaring med fedme. Hun har også 11 års arbeidserfaring fra Støttesenter mot Incest Oslo (NOK - tidligere SMI), der støttegrupper var en viktig og velfungerende del av tilbudet til brukerne.

 

Hensikter og målsetninger

1 ) Finne ut hvilke effekter deltakerne får ut av møtene, 2 ) Undersøke hvordan støttegrupper for denne målgruppen fungerer i praksis, 3 ) Informere om, og drøfte, konseptet SORFO, samt dokumentere deltakernes refleksjoner og eventuelle innspill til videreutvikling av konseptet, 4 ) Vurdere hvorvidt pilotprosjektet var vellykket (basert på deltakernes erfaringer og evalueringer, samt veiledernes observasjoner), og 5 ) Bruke erfaringene fra pilotprosjektet som en del av rammeverket i utformingen av SORFOs tilbud.

 

Praktisk gjennomføring

Ved første oppmøte får hver enkelt deltaker et nummer (anonymisering av persondata). For å kunne måle eventuell vektnedgang, vil det være obligatorisk å veie seg ved hvert oppmøte (med kun veileder til stede). Veilederne er begge tilstede under de første og de siste møtene. En av veilederne vil også være til stede under hvert møte som observatør og veie-vakt. Inledningsvis vil deltakerne få noen tips og verktøy som kan hjelpe dem med å forholde seg til gruppedynamikk, tidsfordeling o.s.v. Selve innholdet, deling av erfaringer, valg av temaer, etc. vil deltakerne så bli enig om seg i mellom. Som observatør vil man ta notater og skrive referat/rapport. Som veievakt vil man registrere vekt og eventuelt andre opplysninger som deltakerne ønsker å dokumentere. Ved avsluttet prosjekt vil både veilederne og deltakerne fylle ut en evaluering.

bottom of page