top of page

Velkommen!

SORFO (Selvhjelp- og ressurssenter for overvektige) er en ideell organisasjon, som er politisk og religiøst nøytral. Visjonen er å skape et helhetlig, banebrytende konsept for å håndtere fedmeepidemien på en ny måte. SORFO har som ambisjon å samle tverrfaglig kompetanse, forskning, og forebyggende arbeid, under samme tak. Gjennom å skape en lett tilgjenglig møteplass med et bredt spekter av gratis, treffende tilbud, ønsker SORFO å bistå fedmerammede i deres reise mot et sunnere liv.

 

Fedme er en kompleks og sammensatt lidelse, som kan ha mange, ulike årsaker, og det kan være tungt og vanskelig å ta kampen mot kiloene alene. For å lykkes over tid trenger man ofte både motivasjon, støtte og langtidsoppfølging. På SORFO vil brukerne få individuell veiledning samtidig som de tilegner seg kunnskap om ulike fedmerelaterte temaer. 

Målgruppen er stor og behovene mange. SORFO vil derfor bl.a. arbeide med å:

  • Hjelpe mennesker med å oppnå en sunn og varig   vektreduksjon.

  • Forebygge mot utvikling av fedmerelaterte sykdomer.

  • Bidra med datainnsamling til forskning på fedme og vektnedgang.

  • Være en fanebærer mot stigmatisering, diskriminering og tabuisering av fedme og fedmerammede i samfunnet.

  • Avlaste den pressede fastlegesektoren, og øvrige helsevesen.

Les mer om fedmeproblematikken, SORFOs arbeid, og hva du selv eventuelt kan bidra med, i menyen over. Sammen kan vi gjøre en forskjell.

bottom of page